Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi

Thứ bẩy, 04/07/2020 10:50 GMT+7

Ngày 03/7/2020, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Chương trình Aus4Transport đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi để cùng triển khai thực hiện hoạt động "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi" Hợp phần B Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT (Aus4Transport).
Tham dự buổi Lễ có đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội.

Đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội chứng kiến

Lễ ký Biên bản ghi nhớ triển khai thực hiện Hợp phần B Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT 

Với mục tiêu chung cải thiện hệ cơ sở hạ tầng giao thông cho tất cả mọi người bao gồm người tàn tật, người già, trẻ nhỏ, người yếu thế… đều có thể tiếp cận được, ngoài ra, mục đích của hoạt động nhằm giúp Chính phủ Việt nam đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông tin cậy và hợp lý để tất cả mọi người đều được tiếp cận cơ hội về giáo dục, việc làm, y tế, nhà ở và công trình công cộng.

Hoạt động sẽ tổ chức tập huấn cho một số cán bộ ngành Giao thông vận tải, các tổ chức xã hội, tổ chức người khuyết tật và tổ chức phi chính phủ về giao thông tiếp cận phổ quát đặc biệt là phổ biến các  quy định hiện hành liên quan của Chính phủ Việt Nam và hướng dẫn áp dụng thiết kế giao thông tiếp cận phổ quát cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Hoạt động cũng sẽ đề xuất cải thiện việc triển khai thực hiện các quy định hiện hành trên phạm vi toàn quốc và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật có tính đến tiếp cận phổ quát cho ba dự án cơ sở hạ tầng giao thông. Trong buổi lễ ký kết, các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình Aus4Transport trong việc hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1025
Lượt truy cập: 109647496