Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, 06/07/2020 20:43 GMT+7

Chiều 06/7, tại Hà Nội, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT; Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục cùng 100 đại biểu đại diện cho 624 đảng viên của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Tại Đại hội, trình bày báo cáo chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam Ngô Văn Quang cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Cục ĐTNĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng uỷ Cục và tập thể lãnh đạo Cục đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Cục và các cấp ủy đảng trực thuộc. Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hệ thống văn bản QPPL về ĐTNĐ được kiện toàn và từng bước đi vào cuộc sống. Đến nay, văn bản QPPL đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành đủ số lượng, theo đúng nhiệm vụ Luật giao, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, điều chỉnh những nội dung còn thiếu trong quản lý; sửa đổi những quy định, định mức nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo trì ĐTNĐ và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tiến độ, không để xảy ra tình trạng Luật chờ Nghị định, Thông tư.

Công tác triển khai thực hiện các văn bản QPPL được quan tâm kịp thời bằng văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tổ chức giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản.

Công tác đầu tư XDCB và bảo trì kết cấu hạ tầng thực hiện đúng kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tốt. Lĩnh vực vận tải và dịch vụ tiếp tục tăng cường, đáp ứng yêu cầu của xã hội ngày càng gia tăng, công tác trật tự đảm bảo ATGT có chuyển biến tích cực; ngành ĐTNĐ ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong công cuộc phát triển chung của ngành GTVT.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT ĐTNĐ tiếp tục được tăng cường phát huy, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt là công tác phối hợp với ban , ngành và các địa phương trong quản lý, khai thác KCHTGT, quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam Ngô Văn Quang

báo cáo tại Đại hội

Công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao sản lượng vận tải hành khách, hàng hoá; vận tải tuyến SB tiếp tục tăng trưởng; TNGT giảm ở 03 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương.

Công tác CCHC, cải cách TTHC, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, triển khai kịp thời và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cũng theo ông Ngô Văn Quang, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù Đảng bộ đã lãnh đạo toàn ngành nỗ lực phấn đấu đạt dược những kết quả quan trọng nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu thực sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xả than vì công việc, quyết liệt cải cách TTHC, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, Đảng bộ Cục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực vận tải thủy đến năm 2025; tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện kịp thời hệ thống VBQPPL, quy hoạch, chiến lược tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đầu tư nâng cấp bảo trì, xây dựng mới kết cấu hạ tầng các tuyến đường thủy, cảng thủy nội địa, cơ giới hóa thiết bị bốc xếp… 

Hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên trong toàn đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình công tác và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết cấp ủy các cấp.

100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, phấn đấu 20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam là một đảng bộ lớn trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, gồm 18 tổ chức đảng trực thuộc với trên 624 đảng viên, có vị trí quan trọng trong ngành GTVT. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã có những đóng góp tích cực về công tác xây dựng Đảng của Đảng Bộ GTVT và công tác phát triển bền vững của ngành GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ trưởng khái quát, nhấn mạnh một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ĐTNĐ được tăng cường, đóng góp tích cực vào việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, Đảng ủy Cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương và Bộ GTVT về sắp xếp thu gọn các đơn vị đầu mối, giảm các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp và giảm biên chế theo lộ trình.

Công tác quản lý và bảo trì các công trình đường thủy nội địa đạt nhiều hiệu quả tích cực. Cục đã chú trọng triển khai, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, tập trung nạo vét trên các tuyến ưu tiên, có nguy cơ mất ATGT. Từ đó, giao thông đường thủy được cải thiện, duy trì và đảm bảo tốt cho hoạt động vận tải…

Về công tác Đảng, Đảng ủy Cục đã triển khai kiện toàn tổ chức đảng quyết liệt, đồng bộ, ổn định và duy trì hoạt động tốt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được quan tâm, nhất là năng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các tổ chức đoàn thể được kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Đảng bộ Cục; hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Cục đã từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương và kỷ luật Đảng được giữ vững; góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức dảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu Đảng ủy Cục cần nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan để đề ra giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy Cục cần xác định vai trò, vị thế quan trọng của ĐTNĐ trong toàn ngành GTVT nói chung. Lĩnh vực ĐTNĐ cần được khai thác tốt với những lợi thế của mình, phấn đấu nâng cao thị phần vận tải, đóng góp vào giảm chi phí vận tải nói chung của ngành GTVT. Đảng ủy các cấp cần phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, đảm bảo sự đoàn kết trong đảng bộ, huy động tối đa sức mạnh toàn đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng; khẩn trương đề xuất và sớm kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục ĐTNĐ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu Đảng ủy Cục ĐTNĐ cần tập trung nâng cao vai trò QLNN thông qua làm tốt công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, tiếp tục nghiên cứu hệ thống văn bản QPPL, đề xuất cơ chế, chính sách trong huy động nguồn lực và đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực ĐTNĐ, tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN … 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng  
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

KC
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1606
Lượt truy cập: 113562025