Chi bộ Trung tâm CNTT là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, nổi bật vai trò lãnh đạo của Chi ủy

Thứ ba, 07/07/2020 15:32

Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT tại Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT, sáng nay (7/7).
Dự và chỉ đạo Hội nghị còn có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng; Chánh Văn phòng Đảng ủy Lê Thị Thúy Hiền; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vũ Anh Tuấn cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin.

Trung tâm công nghệ thông tin là tập thể đoàn kết, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh

Sau khi dự các bước của Đại hội theo đúng trình tự quy định, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận và đánh giá cao tập thể Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt nhiều kết quả rất tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đồng chí Bí thư, ngoài việc các đồng chí đảng viên và tập thể nỗ lực, cố gắng còn có vai trò đặc biệt quan trọng của cấp ủy Chi bộ Trung tâm.


 Các đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phạm Công Bổng, Vũ Anh Tuấn
chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá Trung tâm đã có những bước trưởng thành về mọi mặt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoàn thành chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT giao.

“Trung tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thành rất tốt chức năng nhiệm vụ ở cả hai vai trò: một là vai trò tham mưu cho Bộ trong việc quản lý hoạt động ứng dụng CNTT; hai là vai trò chức năng của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc xây dựng, duy trì các hệ thống CNTT dùng chung của Bộ GTVT”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Trong đó, đặc biệt là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT (1.0); Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ GTVT; các Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao về triển khai các hệ thống CNTT khác như liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản; Xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo.

“Chi ủy và lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin trong nhiệm kỳ qua đã có sự liên kết chặt chẽ với các đơn vị khác trong Ngành, trong Bộ để thực hiện nhiệm vụ chung tốt hơn’, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá. Cụ thể, theo Thứ trưởng, qua theo dõi quá trình thực thi nhiệm vụ, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai nhiều phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc: như hệ thống quản lý văn bản; hệ thống thư điện tử; hệ thống quản lý theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ; hệ thống thông tin thống kê; hệ thống thông tin báo cáo; hệ thống thông tin thanh tra GTVT; hệ thống họp trực tuyến… Trong đó kết quả nổi bật là đã đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo, thống kê trực tuyến; hoàn thành liên thông, kết nối hệ thống quản lý văn bản đến 54/54 đơn vị thuộc Bộ, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, dần hình thành phương thức quản lý, điều hành theo phương thức hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao Trung tâm CNTT đã làm tốt công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GTVT và Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT. Theo đó, Trung tâm CNTT đã xây dựng và phát triển Cổng Thông tin điện tử là kênh thông tin kịp thời các sự kiện, hoạt động lớn của Bộ cũng như các hoạt động thường xuyên của ngành GTVT trong phạm vi cả nước; Kịp thời chuyển tải các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tới các đơn vị trực thuộc; Phản ánh được các mặt hoạt động như phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, khoa học công nghệ, môi trường GTVT… đến bạn đọc; Là địa chỉ tin cậy về thông tin trong lĩnh vực GTVT của bạn đọc và cơ quan thông tin báo chí bên ngoài.

“Đến nay, Cổng thông tin điện tử Bộ đã đạt hơn 104 triệu lượt truy cập và xuất bản gần 56 nghìn tin bài. Đây là con số ấn tượng đối với một Cổng Thông tin điện tử của cơ quan cấp Bộ”, đồng chí Thứ trưởng đánh giá đồng thời chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử cần phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan trong Bộ cũng như các cơ quan truyền thông trong Ngành khác để có đội ngũ cộng tác viên tin cậy, tinh nhuệ, phản ánh sớm nhất, đúng nhất hoạt động chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của CBCNV-LĐ toàn Ngành trên khắp các công trường trên cả nước tới đông đảo bạn đọc.

Về công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Bí thư, Thứ trưởng, qua theo dõi cả quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ cũng như các báo cáo chuyên đề tại Đại hội, tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Trung tâm luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua không có đảng viên không đủ tư cách; không có khiếu kiện…Điều này chứng tỏ Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin là tập thể đoàn kết, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh và đã đạt được những kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá.

Nhiệm kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Trước đó, báo cáo trước Đại hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Thanh Tùng cũng khẳng định, về công tác chuyên môn, trong thời gian qua, Trung tâm CNTT đã xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT (bao gồm 262 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 125 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 137 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Đến nay đã triển khai đến 98 đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính; có hơn 100 nghìn người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng, trung bình hàng năm có trên 450 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến; Hoàn thành nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm: Đồng bộ thông tin danh sách thủ tục hành chính; Tích hợp hệ thống xác thực dùng chung SSO; Đồng bộ thông tin trạng thái giải quyết thủ tục hồ sơ; Tích hợp hệ thống thanh toán quốc gia.

“Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GTVT là Bộ có 04 năm liên tiếp (2016-2019) xếp thứ nhất trong số 20 bộ/ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (theo xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông - Việt Nam ICT Index); là một trong 14 bộ, ngành, địa phương (trong đó có 06 bộ/ngành) đầu tiên đã hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ)”, Giám đốc Lê Thanh Tùng khẳng định.


100% đảng viên Chi bộ Trung tâm CNTT nhất trí bầu các đồng chí BCH nhiệm kỳ mới

Về hệ thống thông tin một cửa điện tử, ông Lê Thanh Tùng cũng cho biết, Trung tâm CNTT cũng tham mưu cho lãnh đạo Bộ và hỗ trợ các đơn vị của Bộ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử, cung cấp 172/319 thủ tục hành chính tại 07 bộ phận một cửa của Bộ. Đến tháng 6/2020, đã có hơn 17.000 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống.

Về hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ GTVT đã xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, hiện Bộ GTVT có 87 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, thuộc 04 lĩnh vực: Hàng hải, Đăng kiểm, Đường bộ và Đường thủy nội địa. Bộ GTVT cũng là Bộ đầu tiên tham gia và có số lượng thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia nhiều nhất trong số 12 bộ/ngành.

“Đến nay, đã có trên 11.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và gần 630.000 hồ sơ nộp theo phương thức trực tuyến. Nhiều nhóm thủ tục (như Đăng kiểm, Hàng hải) phần lớn được thực hiện theo phương thức trực tuyến, không còn hồ sơ giấy. Kết quả này đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đánh giá cao và tích cực tham gia”, Giám đốc Trung tâm CNTT nhấn mạnh.

Ông Lê Thanh Tùng cũng cho biết, Trung tâm đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối các dịch vụ công cấp, đổi Giấy phép lái xe; dịch vụ thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số với Tổng cục Thuế để thực hiện thu thuế trước bạ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


Đại hội tiến hành bỏ phiếu công khai, dân chủ

Về kết nối các CSDL, hệ thống CNTT của Bộ GTVT với Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối các dịch vụ công cấp, đổi Giấy phép lái xe; dịch vụ thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số với Tổng cục Thuế để thực hiện thu thuế trước bạ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Với các kết quả trên, trong 4 năm liên tiếp từ 2016-2019, Bộ GTVT liên tục xếp thứ nhất trong số 20 bộ/ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (theo các công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông về xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông năm 2019 - Việt Nam ICT Index)”, ông Lê Thanh Tùng cho biết.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin cũng cho biết, Trung tâm Công nghệ thông tin cũng duy trì tốt các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ; xây dựng và duy trì hoạt động ổn định hệ thống hạ tầng CNTT tại Cơ quan Bộ GTVT bao gồm: hệ thống máy tính, mạng LAN, wifi, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, hệ thống thư điện tử…kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống; Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT của Bộ GTVT phục vụ hoạt động, vận hành của các hệ thống CNTT dùng chung như Cổng thông tin điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, hệ thống thông tin Thống kê, tại Bộ GTVT và Trung tâm dữ liệu của CMC.

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT, Trung tâm CNTT cũng đã tổ chức thẩm định, tham mưu trình Bộ GTVT phê duyệt các hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các Tổng cục, Cục; Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin và phòng, chống mã độc Bộ GTVT, kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ GTVT; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của Tổng cục, Cục thuộc Bộ. Bộ GTVT là cơ quan đầu tiên trong các bộ, ngành tổ chức diễn tập về an toàn thông tin mạng(năm 2017).

Chi ủy tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng

Về công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Lê Thanh Tùng, xác định công tác xây dựng chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, tập thể Chi ủy Chi bộ Trung tâm CNTT đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác đoàn thể, để xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt gắn với xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh hàng năm, cụ thể: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ; có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch trong giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ GTVT về CNTT và an toàn thông tin mạng của Bộ; tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý thống nhất hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

Chi ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kịp thời quán triệt nhận thức, tư tưởng đến các đảng viên trước những hiện tượng, dư luận trong xã hội về một số vụ việc được quan tâm; qua đó đảm bảo sự ổn định và định hướng đúng đắn của đảng viên trong Chi bộ; Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với điều kiện cụ thể của Chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi ủy, Chi bộ trên tất cả các mặt.

Chú trọng nghiên cứu, lựa chọn các nội dung trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong phổ biến, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng để đảng viên dễ tiếp thu, dễ nhớ; kịp thời xây dựng, thảo luận, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động theo yêu cầu và nghiêm túc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện; Chi ủy chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân; đề cao tinh thần xây dựng; bám sát quy chế làm việc, các chương trình công tác; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Chi bộ.

Phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của đảng viên; tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực (nếu có).

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã xây dựng, đưa ra Chi bộ thảo luận, ban hành nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế làm việc, kế hoạch công tác, chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, hàng quý của Chi bộ (Chi bộ đã ban hành 45 nghị quyết, 16 kế hoạch, 15 chương trình, 05 quy chế). Định kỳ hàng năm, Chi ủy lãnh đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá việc thực các nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, từ đó phát huy hiệu quả và rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế cho năm tiếp theo.

Cũng tại Đại hội, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ, giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn then chốt về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT của Bộ GTVT nhằm hiện đại hoá công tác quản lý, điều hành; do đó Chi bộ Trung tâm CNTT cần có các chương trình hành động, nghị quyết để lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, phải đảm bảo hoàn thành chức năng nhiệm vụ ở cả hai vai trò: một là vai trò tham mưu cho Bộ trong việc quản lý hoạt động ứng dụng CNTT; hai là vai trò chức năng của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc xây dựng, duy trì các hệ thống CNTT dùng chung của Bộ GTVT.

 Về chức năng tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT trong giai đoạn 2020 - 2025, hướng tới hình thành phương thức quản lý, điều hành hiện đại, dựa trên dữ liệu số; Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về ứng dụng CNTT của ngành GTVT; tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu của Ngành; quy định chia sẻ, kết nối dữ liệu trong và ngoài Bộ; Phối hợp, thúc đẩy các đơn vị trong Bộ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chuyên ngành. Hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tính tổng thể trong quá trình triển khai; cũng như việc chia sẻ, kết nối với các dữ liệu dùng chung.

Về chức năng đơn vị sự nghiệp: Xây dựng và vận hành các hệ thống CNTT dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó tiếp tục duy trì, nâng cấp, kết nối các hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc, đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường mạng; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến; hệ thống họp trực tuyến. Hướng tới hình thành hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành của Bộ GTVT. 

Đối với hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục duy trì, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, kết nối dịch Cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng và kết nối các CSDL để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất. Phấn đấu đến năm 2023, 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT được cung cấp ở mức độ 4.

Đối với xây dựng các bộ CSDL: ưu tiên triển khai dữ liệu của ngành gồm có thông tin phương tiện, người điều khiển phương tiện, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin hoạt động kinh doanh vận tải, thông tin an toàn giao thông, thông tin quy hoạch, thông tin dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn quốc. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, nhất là các hệ thống thông tin trọng yếu và các hệ thống được đưa lên môi trường mạng cần được đặc biệt lưu ý;  Công tác thông tin, truyền thông, thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng là một nội dung cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời  cải tiến để phát triển hơn nữa. Ngoài việc đưa tin kịp thời phản ánh hoạt động của Lãnh đạo Bộ; văn bản quy phạm pháp luật của Ngành cần chú ý đến việc cung cấp thông tin nhanh, chính thống, có chiều sâu về một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đang thực hiện để định hướng thông tin dư luận.

Đại hội cũng tiến hành công tác bỏ phiếu đúng các quy trình, quy định của Đảng. Chi bộ Trung tâm công nghệ thông tin đã bầu chọn được 5 đồng chí vào BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đồng chí Lê Thanh Tùng- Giám đốc Trung tâm CNTT được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ đồng thời là đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

 

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6650
Lượt truy cập: 121.600.517