Trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Nâng cấp đoạn Km0-Km20 thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 15

Thứ sáu, 10/07/2020 16:16 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6558/BGTVT-KHĐT ngày 07/7/2020 trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về việc đưa Tiểu dự án 1: Nâng cấp đoạn Km0-Km20 thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tại Công văn số 38/ĐĐBQH-VP ngày 16/6/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình kiến nghị “đồng chí Bộ trưởng quan tâm đưa Tiểu dự án 1: Nâng cấp đoạn Km0-Km20 thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy mô đã được phê duyệt tại Quyết định số 3115/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2010; riêng đoạn chạy qua thị trấn Mai Châu đề nghị cập nhật theo quy mô đường đô thị được duyệt tại Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 30/3/2016) có mặt cắt ngang đường rộng 21m, chiều rộng xe chạy 10-11m, tổng mức đầu tư 361,5 tỷ đồng”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm giúp công tác quản lý Nhà nước của Bộ ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quốc lộ 15 có quy mô tối thiểu đường cấp IV, riêng đoạn Tòng Đậu (Hòa Bình) - Ngọc Lặc (Thanh Hóa) có quy mô tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe. Tiểu dự án 1 từ Km0 - Km20 Quốc lộ 15 đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án tại quyết định số 3115/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2010 với TMĐT là 361,349 tỷ đồng, nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện đầu tư. Việc bố trí nguồn vốn đầu tư Tiểu dự án 1 để đồng bộ với các đoạn đã đầu tư là cần thiết.

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ GTVT sẽ căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phu, văn bản 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ KH&ĐT về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Luật Đầu tư công để tổng hợp các dự án theo đề nghị của tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do khả năng nguồn lực có hạn trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn (UBND tỉnh Hòa Bình đề xuất 15 dự án với TMĐT lên đến 25.400 tỷ đồng), Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình để xác định thứ tự ưu tiên khi xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2011-2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2181
Lượt truy cập: 106016411