Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 03/08/2020 16:11 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 "Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh".

Theo đó định mức thiết bị chuyên dùng là các phòng, thiết bị phục vụ công  tác đào  tạo của Trường Đại học GTVT  thành phố Hồ Chí Minh gồm 06 Phòng thực hành máy tính 03 phòng Thư viện và một số máy chiếu cho phòng học lý thuyết.

Bộ GTVT yêu cầu Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh căn cứ định mức, tình hình thực tế công tác đào tạo và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT  ngày  4/10/2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu  chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho  từng phòng, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
Bộ cũng đề nghị Trường trong quá trình  thực hiện, căn cứ định mức  thiết bị chuyên dùng và  tình hình thực  tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc,  thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2359
Lượt truy cập: 113748547