Ban hành Thông tư Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Thứ hai, 03/08/2020 16:19 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT " Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ".

Theo Thông tư việc thành lập trạm thu phí phải đặt trong phạm vi của dự án và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.
Trạm thu phí phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án; Phải ứng dụng công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tiên tiến, hiện đại và phải công khai vị trí trạm thu phí.
Đối với dự án trên các tuyến đường địa phương có đấu nối vào phạm vi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên quốc lộ, phải có ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải.

Về điều kiện chuyển tiếp, Thông tư quy định: Đối với các hợp đồng dự án đang đàm phán, chưa ký kết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của Thông tư để rà soát điều chỉnh, cập nhật các điều khoản liên quan trong hợp đồng dự án; Đối với các trạm thu phí đã được xác định vị trí và ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng theo hình thức đối tác công tư đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2331
Lượt truy cập: 113748571