Bình Thuận: Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ logistics

Thứ sáu, 14/08/2020 09:29 GMT+7

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương chi tiết Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng giao thông phục vụ logistics tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận được giao là đơn vị chủ trì triển khai lập đề án với một số yêu cầu về nội dung, phương pháp lập nội dung đề xuất. Như: Tên gọi, phạm vi, thời kỳ của đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh; Yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; Yêu cầu về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương trong thời kỳ quy hoạch; Yêu cầu về nội dung chính hoặc kết cấu của nội dung đề xuất

Trong đó về mục tiêu lập nội dung đề xuất, yêu cầu rà soát các phương án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đề xuất xây dựng các kịch bản, quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải cũng như hạ tầng giao thông phục vụ logistics tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài ra còn phải xác định danh mục các dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện…

Về triển vọng và nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương trong thời kỳ quy hoạch thì yêu cầu dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, logistics trên địa bàn tỉnh, vùng, quốc gia trong thời kỳ quy hoạch. Bên cạnh đó còn dự báo nhu cầu giao thông, nhu cầu vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận trong thời kỳ quy hoạch. Hoặc dự báo bối cảnh và phân tích, đánh giá các tác động dự kiến của bối cảnh tới phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tại địa phương.

Được biết, thời gian lập Đề án Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng giao thông phục vụ logistics tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 6 tháng (tính từ giữa tháng 8/2020)…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:888
Lượt truy cập: 108538212