Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 10-XL, 11-XL, số 12-XL, số 13-XL và số 14-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ hai, 24/08/2020 13:22 GMT+7
Ban QLDA Thăng Long thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 10-XL, 11-XL, số 12-XL, số 13-XL và số 14-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 06/8/2020 đến 09 giờ 00 phút ngày 27/8/2020

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Ban QLDA Thăng Long, tổ 23, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Trụ sở Ban QLDA Thăng Long, tổ 23 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/8/2020.

6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 09 giờ 15 phút, ngày 27/8/2020.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

10. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

11. Bảo đảm dự thầu:

- Gói 10-XL: 34 tỷ đồng;

- Gói 11-XL: 18 tỷ đồng;

- Gói 12-XL: 28 tỷ đồng;

- Gói 13-XL: 26 tỷ đồng;

- Gói 14-XL: 52 tỷ đồng;

12. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1073
Lượt truy cập: 113536885