Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về quy hoạch đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn

Thứ ba, 15/09/2020 14:01 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 9114/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị bãi bỏ hoặc điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch đấu nối của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP cho phù hợp để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như tạo điều kiện cho công tác xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, kiến nghị nên phân cấp cho tỉnh về công tác đấu nối vào quốc lộ đối với các quốc lộ có quy mô từ cấp III trở xuống.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã quan tâm, góp ý về lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

Ngày 02/12/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 110/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, trong đó quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt nằm trong danh mục quy hoạch tích hợp. Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, theo đó, các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định trước ngày 01/01/2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ GTVT đã có Văn bản số 5230/BGTVT-KCHT ngày 01/6/2020 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để triển khai điều chỉnh nội dung của quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ.

Quốc lộ là đường nối các trung tâm hành chính cấp tỉnh, nối các cảng biển, cảng hàng không Quốc tế và các cửa khẩu Quốc tế, phục vụ việc lưu thông của người dân và các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt. Để kết nối mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần đấu nối các đường nhánh với hệ thống quốc lộ. Tuy nhiên, việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ tràn lan sẽ hạn chế khả năng khai thác của các tuyến quốc lộ và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Do vậy, việc đấu nối vào quốc lộ phải được cấp có thẩm quyền xem xét chặt chẽ, ngoài việc căn cứ vào cự ly tối thiểu giữa các điểm đấu nối còn phải xem xét đến hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ và các yếu tố hình học tại khu vực đấu nối nhằm bảo đảm nút giao đấu nối an toàn, thông suốt.

Căn cứ quy định tại Điều 29 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ: “Đường nhánh được nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc Quy hoạch các điểm đấu nối đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải. Cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thống kê các đường đã đấu nối và lập kế hoạch xử lý phù hợp với quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt”.

Như vậy, việc kiến nghị bãi bỏ hoặc điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch đấu nối được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Hiện tại, kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị. Bộ GTVT trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:768
Lượt truy cập: 108537923