Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh TP. Hồ Chí Minh về một số vấn đề tổ chức giao thông, đảm bảo ATGT

Thứ tư, 16/09/2020 09:56 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 9198/BGTVT-KCHT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị cử tri tỉnh TP. Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh do Ban dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020, nội dung kiến nghị như sau:

- Kiến nghị sớm ban hành quy định hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông theo Điều 37, Luật Giao thông đường bộ (quy định về cách thức, trình tự, thủ tục, phương án tổ chức giao thông, thẩm quyền phê duyệt và cơ quan, đơn vị thực hiện) để các Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác tổ chức giao thông đúng quy định pháp luật.

- Kiến nghị cần đầu tư trang bị các thiết bị công nghệ trong quản lý, xử lý trật tự an toàn giao thông, như: lắp đặt hệ thống camera ở các giao lộ trọng điểm để kiểm tra an toàn giao thông, phát hiện vi phạm về giao thông và thông báo rộng rãi việc trang bị camera trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết.

- Kiến nghị bổ sung quy định về việc đấu nối giao thông từ các dự án khu dân cư, điểm tập trung đông người vào đường đô thị tại Điều 29 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ để hoàn thiện cơ sở pháp lý chặt chẽ đối với công tác thỏa thuận đấu nối giao thông.

- Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với thẩm quyền tổ chức giao thông trên các tuyến đường hẻm kết nối ra đường giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý, các tuyến đường thuộc dự án khu dân cư chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho cơ quan Nhà nước quản lý. Đối với các phương án tổ chức giao thông đơn giản như: lắp đặt biến cấm tải, cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhằm kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm, đóng góp về lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ, nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

1. Ban hành quy định hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông: Về trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường được quy định tại Điều 37 Luật Giao thông đường bộ: a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ; b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Như vậy, về trách nhiệm công tác tổ chức giao thông trên đường bộ đã được quy định cụ thể trong Luật Giao thông đường bộ. Căn cứ tình trạng thực tế giao thông tại phương địa và nội dung tổ chức giao thông theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật  Giao thông đường bộ, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án tổ chức giao thông cho phù hợp nhằm đảm bảo ATGT và tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

2. Đầu tư trang bị các thiết bị công nghệ trong quản lý, xử lý trật tự an toàn giao thông: Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”. Bộ GTVT ủng hộ chủ trương đầu tư hệ thống camera trên các tuyến đường bộ, đặc biệt tại các nút giao trên các tuyến đường trong khu vực đô thị, khu đông dân cư nhằm giám sát tình trạng giao thông, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, phục vụ an ninh, trật tự xã hội.

3. Về bổ sung quy định về việc đấu nối giao thông từ các dự án khu dân cư, điểm tập trung đông người vào đường đô thị: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT, việc đấu nối giao thông từ các dự án khu dân cư, khu đô thị và các dự án công trình khác vào các tuyến quốc lộ đi qua khu vực nội thành, nội thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo quy hoạch giao thông đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sau khi thỏa thuận với Bộ GTVT.

Đối với việc đấu nối đường nhánh vào đường địa phương, đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố tham khảo quy định đấu nối đường nhánh vào quốc lộ tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT để có văn bản hướng dẫn việc đấu nối đường nhánh vào đường địa phương trong phạm vi quản lý nhằm đảm bảo ATGT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Ban hành văn bản hướng dẫn đối với thẩm quyền tổ chức giao thông trên các tuyến đường hẻm kết nối ra đường giao thông do Sở GTVT quản lý: Về thẩm quyền ban hành, tại Điều 37 Luật Giao thông đường bộ về Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông, quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý”.

Đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về tổ chức giao thông trên các tuyến đường hẻm kết nối ra đường giao thông trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh TP. Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông
vận tải./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1065
Lượt truy cập: 108539662