Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ sáu, 25/09/2020 14:32 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT "phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Theo Quyết định,  phương án tài chính Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng vốn đầu tư xác định  tại bước  thiết kế kỹ  thuật, dự  toán): khoảng 6,15 tỷ đồng.  Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 2.556,99 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu khoảng 4 tỷ đồng, phần vốn vay khoảng 2.045,59 tỷ đồng). Phần nhà nước tham gia trong dự án khoảng 2.979,16 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn khoảng 16 năm 3 tháng 28 ngày. 

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực  hiện  đầy  đủ  các  nội  dung  kiến  nghị  tại  Báo  cáo  thẩm  định  số 480/ĐTCT ngày 18/9/2020 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện hồ sơ phương án tài chính điều chỉnh và các nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu của dự án. Căn cứ nội dung được phê duyệt khẩn trương thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu trong việc sửa đổi hồ sơ mời thầu của dự án theo quy định; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị  quyết  số  20/NQ-CP  ngày  28/3/2018  của  Chính  phủ,  Thông  tư  số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định hiện hành khác có liên quan đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, lựa chọn được nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu dự án. Đồng thời có giải pháp phù hợp đảm bảo tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1097
Lượt truy cập: 113537570