Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải

Thứ năm, 31/12/2020 09:40 GMT+7
Ngày 23/12/2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT- BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT- BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2017/TT- BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển; Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư số 01/2020/TT- BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Toàn văn Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2523
Lượt truy cập: 119741262