Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT

Thứ năm, 31/12/2020 11:14 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2469/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

Kế hoạch nhằm kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải năm 2021 nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

Thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Chương III Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Rà soát, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải về Bộ Giao thông vận tải để thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định 2469/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2062
Lượt truy cập: 119736714