Ban hành Kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ GTVT

Thứ năm, 31/12/2020 11:21 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2468/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ GTVT.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải. Đồng thời, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 một cách hiệu quả; Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác này vào nề nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợ ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nội dung kế hoạch gồm: Xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Tổng cục, các Cục; Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 2468/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2235
Lượt truy cập: 119739202