Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Thứ năm, 18/02/2021 09:33
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 248/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2021 "Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020"

Theo đó Quy định gồm 4 chương, 16 điều quy định rõ  trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội (Dự án cao tốc Bắc – Nam). 

Quy định được áp dụng đối với các cơ quan tham mưu, Cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, Ban QLDA được Bộ GTVT giao tổ chức, quản lý thực hiện dự án hoặc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực sau khi hoàn thành Dự án cao tốc Bắc – Nam được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017. 

Bộ GTVT yêu cầu, quá trình chuẩn bị ký kết hợp đồng Dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam, Ban Quản lý dự án và cơ quan tham mưu của Bộ đưa các nội dung phù hợp của Quyết định này vào hợp đồng dự án làm căn cứ để các bên triển khai thực hiện.  Đồng thời có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, các nội dung của Quyết định này và các nhiệm vụ khác do Bộ GTVT giao; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các công việc để Bộ GTVT xem xét, xử lý, trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp các quy định pháp luật và quy định của Bộ GTVT được nêu tại Quyết định này có sự điều chỉnh, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định đó. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15832
Lượt truy cập: 121.896.494