Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 26/02/2021 15:28 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 286/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định 06 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT gồm: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; Cấp lại
giấy phép lái xe quốc tế; Cấp mới Giấy phép lái xe; Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Đổi giấy phép lái xe do ngành
Công an cấp.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được trình bày chi tiết tại Phụ lục của Quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2349
Lượt truy cập: 119738420