Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

Thứ tư, 03/03/2021 15:09 GMT+7
Ngày 02/3/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT.

Theo đó, hợp nhất Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên; Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân, nước ngoài liên quan đến đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển hoạt động tại Việt Nam.

Toàn văn văn bản xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2475
Lượt truy cập: 119741489