Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Thứ tư, 07/04/2021 10:13 GMT+7
Ngày 02/4/2021, Bộ GTVT đã Ban hành Quyết định số 508/QĐ-BGTVT Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Tòan văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2133
Lượt truy cập: 119542290