Kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ - Kịp thời kiểm tra, phát hiện vi phạm và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm

Thứ ba, 13/04/2021 11:04

Bộ GTVT luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo lực lượng thanh tra trong công tác kiểm tra việc kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021, Bộ GTVT đã thành lập đoàn thanh tra về công tác này và tiến hành thanh tra đối với 23 đơn vị đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Qua thanh tra cho thấy, các đơn vị đăng kiểm đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới đường bộ: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kiểm định, duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định đáp ứng quy định;Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định đáp ứng so với số lượng dây chuyền kiểm định; đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định có các tiêu chuẩn theo quy định; phân công đăng kiểm viên và các đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo quy định; Thực hiện kiểm định phương tiện, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo cơ bản theo quy định.

Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, một số đơn vị đăng kiểm còn có tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập, như: Chưa thực hiện tốt công tác quản lý đăng kiểm viên, để đăng kiểm viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công hoặc không tuân thủ đúng nội dung, phương pháp khi kiểm tra phương tiện; tổ chức thực tập kiểm tra phương tiện cho đăng kiểm viên thực tập chưa đúng quy định; camera giám sát hoạt động kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định không bao quát được hết các vị trí kiểm tra phương tiện hoặc chưa nhìn rõ nét được hình ảnh kiểm tra phương tiện.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số đơn vị đăng kiểm chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng nội dung, phương pháp kiểm tra phương tiện, thực tập kiểm tra phương tiện. Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về giám đốc, người đứng đầu đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định và đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập có sai phạm, tồn tại.

Kết luận thanh tra số 3125/KL-BGTVT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã kiến nghị đối với  các đơn vị đăng kiểm còn tồn tại và yêu cầu khắc phục. Nội dung kết luận cũng giao Thanh tra các Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 đăng kiểm viên có vi phạm về lỗi “Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Thông báo bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên của các đăng kiểm nêu trên theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam không công nhận kết quả thực tập đối với các đăng kiểm viên thực tập do thực tập kiểm tra phương tiện dưới sự hướng dẫn, giám sát của đăng kiểm viên không đủ điều kiện hoặc không có sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn thực tập theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT; tiến hành xử lý vi phạm đối với Trung tâm có vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hình ảnh kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động kiểm định./.

Thu Thủy 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9733
Lượt truy cập: 121.665.967