Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án nạo vét nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm

Thứ ba, 27/04/2021 10:11
Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký Quyết định số 622/QĐ-BGTVT về việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án nạo vét nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

Theo đó, bổ sung cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm tại Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Chánh Văn phòng Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Môi trường; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16195
Lượt truy cập: 121.897.859