Phú Yên: Triển khai Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

Thứ năm, 29/04/2021 13:28

Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

Mục đích của kế hoạch sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thôngcủa các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, điều hành giao thông.Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa giao thông, xử lý các tình huống khi tham gia giao thông...

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu năm 2025: 100% các cơ quan báo, đài địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng,chống tác hại của rượu, bia. Thiết lập chuyên trang, trang Mạng xã hội tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút người truy cập, tiếp cận thông tin.80% các hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với địa phương, vùng miền để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe. 

Các nội dung cần tập trung tuyền truyền như:Phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.Tuyên truyền về văn hóa giao thông, xử lý tình huống khi tham gia giao thông; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới.Đẩy mạnh tuyên truyền về quy địnhan toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; các giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở những khu vực thường xuyên bị ùn tắc giao thông, điểm đông dân cư…

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền và thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ hoặc nghỉ giữa giờ khi làm việc, học tập.Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện trách nhiệm phát ngôn, chủ động và tích cực phối hợp thông tin với báo chí khách quan, minh bạch để báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là vấn đề nóng dư luận quan tâm. Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo kịp thời trong công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, thường xuyên, đúng với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn: Cổng TTĐT Phú Yên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11236
Lượt truy cập: 131.316.129