Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thứ ba, 04/05/2021 15:34

Bộ GTVT vừa có Công văn số 3736/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Ngày 20/4/2021, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 3465/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phát động.

Ngày 23/4/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương có Văn bản số 1222/HĐPH về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham gia, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai, tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực vận động, tham gia Cuộc thi trên.

Thông tin cập nhật và các tài liệu liên quan về Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11008
Lượt truy cập: 131.225.560