Công bố Quyết định kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng

Thứ sáu, 11/06/2021 15:15

Ngày 10/6/2021, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định số 946/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (Dự án BOO1) và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 (Dự án BOO2).

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chủ trì cuộc họp công bố quyết định; thành phần tham gia buổi công bố gồm: Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT, Đoàn kiểm tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2, Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC (chủ đầu tư Dự án BOO1), Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (chủ đầu tư Dự án BOO2), các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT (đại diện trên 100 trạm thu phí).

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Văn Doãn phát biểu tại cuộc họp

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn. Thành viên trong đoàn là các thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT, chuyên viên Vụ KHCN, Cục QLXD&CLCTGT, Trung tâm CNTT. Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai Dự án đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Quyết định cũng giao Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Văn Doãn phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra theo đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra; xử lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO; phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đặc biệt nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19. Về phía Đoàn kiểm tra phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Quyết định số 946/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, công tác kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm nội dung, thẩm quyền và thời hạn theo quy định.

Đoàn Tuấn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16556
Lượt truy cập: 121.899.841