Bộ GTVT hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Thứ ba, 15/06/2021 14:10

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 5509/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai về việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 3090/BCT-XNK ngày 01/6/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục, các Cục chuyên ngành và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại văn bản số 1571/BGTVT-VT ngày 26/02/2021 của Bộ GTVT về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng bởi dịch Covid19.

Đồng thời, thực hiện nội dung tại mục 3 Công văn số 3090/BCT-XNK ngày 01/6/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục, các Cục chuyên ngành và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai triển khai thực hiện./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11886
Lượt truy cập: 123.616.321