Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 18/06/2021 15:36

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1103/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Kế hoạch gồm: Thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ; Triển khai thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC; Trên cơ sở kết quả thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị tiến hành lựa Văn phòng Bộ Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ TTCNTT: Giai đoạn 1 (Tháng 8/2021), 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa. Số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa chọn các TTHC phù hợp để thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (ưu tiên các TTHC đã thực hiện cung cấp dịch vụ công ở mức 3,4…); Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Phụ lục Quyết định xem Tại đây!

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10957
Lượt truy cập: 123.613.343