Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021

Thứ năm, 23/09/2021 08:38
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021.

Theo đó, Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021của Tổng công ty Bảo đảm an  toàn hàng hải miền Bắc (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 (quận Hải An); phường Máy Chai (quận Ngô Quyền); các xã Tân Dương, Dương Quan, Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên); các xã Nghĩa Lộ, Đồng Bài (huyện Cát Hải), thành phố Hải Phòng với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ dự án có trách nhiệm, niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Nội dung Quyết định nêu rõ: "Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét của dự án.

Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:374
Lượt truy cập: 133.607.279