Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị tiếp tục đầu tư các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thứ hai, 25/10/2021 09:36

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11169/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trả lời kiến nghị cử tri về đầu tư các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Giao thông vận tải (GTVT), cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị như sau:

“Hiện nay, Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng đã đưa vào khai thác 2 bến khởi động đã có hiệu quả rất tốt, cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực, thủ tục đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh với các cảng biển của các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ GTVT xin được trả lời như sau:

Hai bến khởi động số 1, số 2 thuộc Khu bến Lạch Huyện đã được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đầu tư với các thiết bị bốc dỡ thuộc loại hiện đại, tiên tiến trên thế giới, đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2018 với công suất thiết kế khoảng 1,1 triệu TEU/năm; lượng hàng hóa thông qua 02 bến cảng năm 2019, 2020 và 09 tháng đầu năm 2021 lần lượt là 353.632 TEU; 659.684 TEU và 520.000 TEU (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Bến cảng số 3, số 4 thuộc Khu bến Lạch Huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 và giao Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Nhà đầu tư; Bến số 5, số 6 được Thủ tướng Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04/3/2021 và giao Công ty CP Tập đoàn Hateco làm chủ đầu tư. Hiện nay, các Nhà đầu tư đang triển khai thủ tục theo quy định; dự kiến khởi công đầu năm 2022 và lần lượt đưa 04 bến (từ bến số 3 - 6) vào khai thác trong giai đoạn 2023 - 2025.

Để phục vụ hoạt động của các bến cảng từ số 3 - 6 thuộc Khu bến Lạch Huyện, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công trình “Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng” với quy mô đầu tư tiếp nối tuyến đường hiện hữu từ cuối bến số 2 đến bến số 6 và đã bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để thực hiện đầu tư đồng bộ với tiến độ thực hiện các bến cảng từ số 3 - 6.

Hiện nay, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2021. Bộ GTVT đang giao Cục Hàng hải Việt Nam lập “Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước vùng đất, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” làm cơ sở để quản lý quy hoạch và tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư các bến cảng tiếp theo của Khu bến Lạch Huyện.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: