Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thứ năm, 07/12/2023 14:45
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT gồm: Xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải; Xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Giao thông vận tải; Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:61177
Lượt truy cập: 167.518.789