Công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ GTVT

Thứ sáu, 02/02/2024 09:28
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục kèm theo.

Cụ thể:

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ GTVT

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:52668
Lượt truy cập: 167.516.204