Bộ Giao thông vận tải công khai tài sản công năm 2023

Thứ tư, 13/03/2024 00:53
Thực hiện quy định Điều 8 - Công khai tài sản công tại Luật Quản lý tài sản công năm 2017, Bộ Giao thông vận tải công khai tài sản công năm 2023

Nội dung công khai: (i) Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và
hình thức xử lý khác đối với tài sản công; (ii) Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

Văn bản xem tại đây:

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:60609
Lượt truy cập: 167.518.605