Lấy ý kiến xét khen thưởng đề nghị xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT giai đoạn 2021-2023

Thứ sáu, 26/04/2024 07:31

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT vừa nhận được Văn bản số 4552/BGTVT-TCCB ngày 26/4/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử Bộ  lấy ý kiến xét khen thưởng đối với 04 trường hợp công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải nhằm có thêm thông tin trước khi trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét khen thưởng.

Cổng TTĐT Bộ GTVT trân trọng đăng tải danh sách 04 cá nhân như sau:

Danh sách đề nghị xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT giai đoạn 2021-2023

1.Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ
2. Trần Thanh Liêm -  Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư
3.Cấn Tất Lĩnh - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra Chuyên ngành, Thanh tra Bộ
4.Phạm Tiến Dũng - Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Nguồn: Vụ TCCB

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:55933
Lượt truy cập: 167.517.183