Thông tin báo chí về Lễ khánh thành và thông xe đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B)

Chủ nhật, 28/04/2024 12:35

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Khánh thành và thông xe đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt
(đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B)

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương, cùng tinh thần làm việc khẩn trương, tập trung, trách nhiệm cao nhất của các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị xây lắp, tư vấn, đến nay 02 dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 28/4/2023, Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì, phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận chính thức tổ chức khánh thành Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại tỉnh Ninh Thuận với điểm cầu tại tỉnh Nghệ An, cụ thể: 01 điểm chính tổ chức Lễ khánh thành và cắt băng khánh thành đưa vào khai thác Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Km121+400, cửa Bắc hầm Núi Vung thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận01 điểm thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đưa vào khai thác Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B) tại Km430+00, nút giao QL7 thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bộ Giao thông vận tải xin trân trọng thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí một số nội dung chính, cụ thể như sau:

I. Thông tin tổng quát về đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 654km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư PPP và 8 dự án đầu tư công).

Đã hoàn thành đưa vào khai thác 09 Dự án thành phần với tổng chiều dài 525km, gồm: Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (15 km); Mai Sơn - QL45 (63 km); QL45 - Nghi Sơn (43 km); Nghi Sơn - Diễn Châu (50 km); Cam Lộ - La Sơn (98 km); Nha Trang - Cam Lâm (dự án PPP 49 km); Vĩnh Hảo - Phan Thiết (101 km); Phan Thiết - Dầu Giây (99km) và cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu (7 km).

02 Dự án thành phần PPP còn lại: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo; nâng tổng số chiều dài tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đưa vào khai thác đến nay là 634km.

II. Đối với 02 dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo

1.  Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Dự án có chiều dài tuyến 79km. Trong đó có 02 nút giao liên thông gồm: nút giao Du Long theo hình thức Trumpet tại Km68+408 (kết nối với QL1 theo phương án nút giao khác mức trực thông); nút giao Phan Rang tại Km92+815 (kết nối với QL27 theo hình thức nút giao dạng bán hoa thị). Dự án có điều đầu Km54+00 phía sau nút giao Cam Ranh, trùng điểm cuối Dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm, thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối Km134+00 phía trước nút giao Vĩnh Hảo, trùng điểm đầu Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100-120km/h (Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN5729-2012); giai đoạn phân kỳ có quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe bề rộng Bnền =17m, vận tốc khai thác 90km/h.

- Địa điểm xây dựng: Dự án đi qua địa phận Thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, các huyện Thuận Bắc, Bắc Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận và huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận.

- Tổng mức đầu tư dự án: 8.925 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng: 3.786 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng: 5.139 tỷ đồng.

- Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Giao thông vận tải; Ban QLDA 85 được giao là đại diện Cơ quan có thẩm quyền.

- Nhà đầu tư: Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194; Doanh nghiệp dự án: Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

 Dự án được khởi công tháng 9/2021, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đã được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư.

2. Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án PPP có tổng chiều dài 49,3km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế là đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100-120km/h (theo Tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012), riêng hầm Thần Vũ vận tốc thiết kế 80km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe, bề rộng Bnền=17,0m.

- Tổng mức đầu tư toàn dự án: 11.157,82 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng: 5.090,08 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng: 6.067,73 tỷ đồng.

- Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Giao thông vận tải; Ban QLDA 6 được giao là đại diện Cơ quan có thẩm quyền.

- Nhà đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2; Doanh nghiệp dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Đoạn tuyến thông xe thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài khoảng 30km (đoạn từ Diễn Châu đến Nút giao QL46B), đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An. Đoạn tuyến có 02 nút giao liên thông gồm: Nút giao N5 tại Km445+891,12 và Nút giao QL46B tại Km458+680; điểm đầu tại Km430+00, thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu kết nối với điểm cuối Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu; điểm ra tại Nút giao QL46B (Km458+680), thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Dự án được khởi công tháng 5/2021, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính đoạn từ Diễn Châu đến nút giao QL46B với chiều dài khoảng 30km, Bộ GTVT sẽ tổ chức thông xe đưa vào khai thác vào ngày 28/4/2024. Đối với  đoạn 19,3km còn lại đang phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đánh giá chung:

Việc đưa vào khai thác thác 02 Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B) sẽ rút ngắn hành trình di chuyển và thời gian kết nối giữa Tp. Hồ Chí Minh đến Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Thủ đô Hà Nội đến TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương; sau khi đưa vào khai thác 02 đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến QL1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao an toàn khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa; giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An; phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, giao lưu văn hóa, xã hội, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kích cầu tiềm năng du lịch các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Bên cạnh đó, các dự án sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên QL1A; đồng thời đánh dấu bước ngoặt về “huy động vốn tư nhân trong đầu tư giao thông” theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phương thức đối tác công - tư nhằm giảm áp lực cho nguồn chi ngân sách Nhà nước trong đầu tư công.

III. Quá trình triển khai thực hiện các Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B)

Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt được khởi công trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thi công đã gặp nhiều khó khăn như: (1) Triển khai đúng vào giai đoạn năm 2020 - 2021 cả nước chung tay phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19, nhiều thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội nên không thể chuyển nhân sự, máy móc vào công trường; (2) Dự án trải dài qua nhiều khu vực có địa hình, địa chất phức tạp đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ, điều chỉnh những giải pháp thiết kế kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình; (3) Cùng một thời điểm triển khai nhiều Dự án có quy mô lớn trên phạm vi cả nước; (4) Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng đầu năm 2022 có biến động lớn do ảnh hướng của Thế giới; (5) Khan hiếm về vật liệu đất đắp nền đường;… Những khó khăn này, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai thi công các dự án.

Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trung ương và địa phương, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ đạo nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, xóa bỏ những “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Cả 02 Dự án được khởi công sau một năm so với các dự án đầu tư công và là dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), triển khai trong bối cảnh pháp luật về đầu tư PPP chưa hoàn thiện. Dự án được lựa chọn Nhà đầu tư trước khi Luật đầu tư PPP được ban hành, “làn sóng” phản ứng các dự án BOT giao thông xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến tâm lý của các nhà đầu tư và sự e ngại của Ngân hàng cho vay. Việc kêu gọi đầu tư PPP tại dự án cao tốc Bắc - Nam có lúc tưởng chừng khó thực hiện. Nhưng với sự đồng hành tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan, 03 dự án thành phần lần lượt lựa chọn được các nhà đầu tư uy tín. Hợp đồng PPP các Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt cùng với Dự án Nhà - Trang Cam Lâm được ký kết đánh dấu sự thành công đầu tiên của mục tiêu cụ thể hóa cơ chế “nhà nước và nhân dân cùng làm” tại dự án cao tốc huyết mạch của cả nước. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, sự vào cuộc quyết tâm cao của các Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan, Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B) đã về đích theo kế hoạch.

Đồng thời, với các biến động giá vật liệu xây dựng, quán triệt tinh thần đạo của Thủ tướng Chính phủ “trong những lúc cả nước khó khăn phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc; lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành GTVT xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án vì đó là danh dự, trách nhiệm của ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; trực tiếp các đồng chí Lãnh đạo Bộ đã thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đã vào cuộc ngày, đêm kể cả trong những ngày lễ, tết để luôn có mặt trên công trường thi công không ngơi nghỉ. Bộ GTVT cũng đã phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để các đơn vị đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc không kể ngày đêm, “3 ca 4 kíp” , “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trươngthi công xuyên Lễ, xuyên Tết, huy động đủ nguồn lực, thiết bị và máy móc, thực hiện nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đưa Dự án đi vào khai thác, vận hành.

IV. Về việc tổ chức giao thông đối với 02 dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngay sau khi Lễ khánh thành và thông xe kết thúc, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, theo dõi và chấp hành nghiêm mọi hướng dẫn, chỉ dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

02 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án tổ chức giao thông, sau ngày 28/4/2024, các phương tiện giao thông sẽ được phép lưu thông trên 2 đoạn tuyến cao tốc theo các quy định cơ bản như sau:

- Đường cao tốc chỉ phục vụ cho xe ô tô, các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc: Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 90 km/h không được đi vào đường cao tốc (ngoại trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc).

- Người, phương tiện thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng thì được đi lại trên đường cao tốc (không quy định tốc độ) nhưng không gây ảnh hưởng và cản trở giao thông trên đường cao tốc.

- Xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ nằm trong danh mục hàng nguy hiểm được Chính phủ quy định trong Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 chỉ được lưu thông trên đường cao tốc khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Người lái xe tham gia giao thông trên đường cao tốc phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, các quy tắc tham gia an toàn theo quy định pháp luật hiện hành (Không cho xe chạy vào nơi dừng đỗ khẩn cấp và phần lề đường; không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, sơn kẻ trên mặt đường; người lái xe trên đường cao tốc khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe khẩn cấp người lái xe phải đưa xe ra làn dừng xe khẩn cấp đặt các vật báo hiệu và thông báo đường dây nóng hỗ trợ, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe theo quy định...)

- Các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc được tham gia giao thông trên tuyến cao tốc với tốc độ tối đa 90km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h.

- Mặt cắt ngang 4 làn xe lưu thông 2 chiều, trên tuyến bố trí các vị trí (dải) dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4-5km/ điểm trên cùng một chiều xe chạy. Kích thước mỗi vị trí: chiều dài 270m (gồm 170m đoạn dừng xe, phạm vi ra vào mỗi phía 50m), bề rộng mặt 2,5m, bề rộng lề 0,75m.

1. Đối với Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo:

- Các phương tiện được khai thác tuyến đường từ đầu Dự án Km54+00 đến cuối dự án Km134+00.

- Phương án khai thác: Dự án đưa vào khai thác, bao gồm 02 nút giao liên thông (nút giao Du Long tại Km68+408 kết nối trực tiếp với QL1; nút giao Phan Rang tại Km92+815 kết nối với QL1 thông qua QL27).

- Bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km133+00 (bố trí hai bên đường cao tốc). Đối với trạm dừng nghỉ tại Km90+900, Bộ GTVT đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

2. Đối với Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B)

- Các phương tiện được khai thác tuyến đường từ đầu dự án Km430+00 (Nút giao QL7 nối với DATP đoạn Nghi sơn - Diễn Châu) đến Nút giao QL46B tại Km458+680 (kết nối với QL1 thông qua QL46B).

- Phương án khai thác: Dự án đưa vào khai thác hoàn thiện 30/49,3km tuyến chính và 02/02 nút giao, gồm: Nút giao N5 tại Km445+891 và Nút giao QL46B tại Km458+680.

- Dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km440+500 (cửa Bắc hầm Thần Vũ). Đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến tại Km478+200 (bố trí hai bên tuyến), Bộ GTVT đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trên đây là những thông tin cơ bản về tổ chức giao thông và Lễ khánh thành, thông xe đưa vào khai thác 02 Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B) thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bộ GTVT trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm hỗ trợ thông tin rộng rãi đến người dân và các tổ chức xã hội để khai thác sử dụng và tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT hoàn thành công tác đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông 2 giai đoạn theo chủ trương đầu tư xây dựng của Quốc hội trong thời gian tới./.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:59157
Lượt truy cập: 167.518.138