Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ hai, 13/05/2024 15:41
Ngày 10/5/2024, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:51533
Lượt truy cập: 167.515.874