Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải

Thứ năm, 06/06/2024 11:50
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 698/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2024 "Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải".

Theo đó, thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải do một lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên bao gồm đại diện  các Vụ: Tổ chức cán bộ, Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính; đại diện Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; đại diện các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam. 

Thư ký Hội đồng là một chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định Hội đồng tư vấn thẩm định có nhiệm vụ tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:55021
Lượt truy cập: 167.516.903