Tám đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 02/07/2024 08:26

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 799/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2024 về việc tặng “Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải”.

Theo đó, Bộ quyết định tặng “Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải” cho 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, bao gồm: 

1. Vụ Tổ chức cán bộ;
2. Ban Quản lý dự án đường sắt;
3. Cục Quản lý đầu tư xây dựng;
4. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
5. Trung tâm Công nghệ thông tin;
6. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
7. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
8. Công ty Quản lý bay miền Trung, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:56523
Lượt truy cập: 167.517.368