Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải

Thứ ba, 02/07/2024 15:20
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 866/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 "Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nưóc ngành Giao thông vận tải".

Theo đó Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nưóc ngành Giao thông vận tải sẽ do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy làm Phó trưởng ban thường trực. Các Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang,  Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm làm Phó trưởng ban.

Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ; Tổng Biên tập Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Chủ tịch Hội đồng thành viên các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo gồm Tiểu ban Nội dung, hậu cần và khánh tiết do ông Uông Việt Dũng - Chánh văn phòng Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tuyên truyền do ông Đào Văn Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải là Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Chính sách, đền ơn đáp nghĩa và phong trào văn nghệ, thể dục thế thao do ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng do ông Vũ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính do ông Trần Minh Phương - Vụ trưởng Vụ Tài chính làm Trưởng Tiểu ban.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2023 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông vận tải; Quyết định số 952/QĐ-BGTVT ngày 02/8/2023 ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:62486
Lượt truy cập: 167.519.209