Thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo niên độ năm 2023 của VEC

Thứ tư, 03/07/2024 15:40
Bộ GTVT vừa có Thông báo số 146-TB-BGTVT thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo niên độ năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu VEC rút kinh nghiệm đối với việc đăng ký giải ngân vốn. Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm 2024 và các năm tiếp theo; Bộ đề nghị VEC tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định và có giải pháp thu hồi số dư tạm ứng đã quá hạn theo quy định.

VEC chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định.

Bộ GTVT lưu ý trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác thanh kiểm tra, kiểm toán (nếu có), nếu phát hiện sai sót hoặc có khoản thu, khoản chi nào chưa đúng chế độ, VEC tự thu hồi hoặc điều chỉnh và báo cáo về Bộ GTVT bằng văn bản để xem xét, điều chỉnh Thông báo (nếu cần).

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:57423
Lượt truy cập: 167.517.629