Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Đảng

Thứ ba, 09/07/2024 14:27

Ngày 9/7/2024, tại Phòng họp Diên Hồng (Ba Đình, Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan Trung ương; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã.

Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Trung ương (Phòng họp Diên Hồng, Ba Đình, Hà Nội) 

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại điểm cầu Bộ GTVT, có đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT; Bí thư, người đứng đầu các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung tâm Công nghệ thông tin, các Viện, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT kết nối trực tuyến…

Hội nghị tại điểm cầu Bộ GTVT kết nối trực tuyến từ Hội nghị Trung ương (Phòng họp 3B, Hà Nội)

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, thực hiện Kế hoạch số 501-KH/BTGTW và Thông báo số 498-TB/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Hội nghị do Trung ương tổ chức để quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc thông báo triệu tập dự hội nghị của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ. Theo báo cáo của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị Bộ GTVT có 185 điểm cầu được kết nối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với hơn 3.273 đại biểu dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng

quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Về Quy định số 144-QĐ/TW, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định, đề cao vai trò nêu gương, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết; đặc biệt đề cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân; chú trọng dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung; cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, từ Trung ương tới cơ sở. Thường trực Ban Bí thư lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội các cấp trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:52435
Lượt truy cập: 167.516.141