Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 (15/11/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vừa có Công văn 293-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc về tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968.

BCH Trung ương ban bành Quyết định hướng dẫn khung tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (15/11/2017)

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban bành Quyết định 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (29/08/2017)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa có Công văn gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ về việc gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (29/08/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 268-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) (29/08/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 268-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng (29/08/2017)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ xin trích đăng tải nội dung Chỉ thị này:

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng bộ Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận (06/06/2017)

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) (06/06/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Toàn văn phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (06/06/2017)

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018 (06/06/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT vừa có Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :