Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (13/09/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019).

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (07/06/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW ngày 10/5/2019 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đăng tải Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW cụ thể như sau:

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/05/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/05/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:

Hưởng ứng tham gia Giải búa liềm vàng năm 2019 (03/05/2019)

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Kế hoạch số 164-KH/BCSĐ hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (02/05/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT về việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT đăng nội dung Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/03/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/05/2019).

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (08/04/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Hướng dẫn để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (08/04/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phố biến Hướng dẫn để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 (08/04/2019)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phố biến Kế hoạch để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm ATGT (08/04/2019)

Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Kết luận nêu trên để triển khai thực hiện kết luận theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :