Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng bộ Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận (06/06/2017)

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) (06/06/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Toàn văn phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (06/06/2017)

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018 (06/06/2017)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT vừa có Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018.

Đảng ủy VATM tăng cường chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp (10/04/2017)

Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn Thanh niên các cấp của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đạt kết quả tốt, vừa qua, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Công văn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

Thông cáo báo chí Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017) (03/04/2017)

Thông cáo báo chí Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017)

Đảng ủy VATM: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp (31/03/2017)

Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 215-CT/TVĐU về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII (29/03/2017)

Ngày 27/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 799/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện các Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016, và số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017.

Định hướng sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2017 (28/03/2017)

Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2017 trong Đảng bộ Bộ GTVT như sau:

Đảng ủy VATM: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-TW của Bộ Chính trị (27/02/2017)

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :