Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2017 và triển khai nhiệm vụ Qúy I/2017

Thứ ba, 14/02/2017 08:49 GMT+7

Chiều 09/2, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và triển khai nhiệm vụ Qúy I/2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tưởng - Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo Cục HHVN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM Cục HHVN và các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Cục.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ luật công vụ, tập trung ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn sau kỳ nghỉ Tết. Ban Chấp hàng Đảng bộ Cục HHVN đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng để triển khai nhiệm vụ trong Qúy I/2017.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Cục HHVN quyết tâm đoàn kết, thống nhất trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Báo cáo đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận.

Trong quý I/ 2017, Đảng bộ Cục HHVN tiếp tục đẩy mạnh Công tác chính trị tư tưởng bằng việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật và chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên và  người lao động.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Cục đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng 02/2017. Trong tháng, các phòng, đơn vị đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành một số nhiệm vụ còn đang triển khai từ cuối năm 2016. Một số công tác đạt những thành tích nhất định như việc tổ chức đón xuân an toàn, tiết kiệm, đầm ấm; đảm an toàn giao thông vận chuyển hành khách trong dịp tết, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phối hợp chuẩn bị cho Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy của 04 Tổng cục, Cục, công tác quyết toán các nhiệm vụ ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Xuân Sang ghi nhận, biểu dương kết quả mà tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn Cục và yêu cầu các đồng chí Phó Cục trưởng chủ động chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung xây dựng và triển khai các VB QPPL, các Đề án theo tiến độ và kế hoạch. Cục trưởng yêu cầu các phòng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cá nhiệm vụ trong tâm trong năm 2016 như công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải, công tác đặt hàng… đồng thời yêu cầu các Cảng vụ Hàng hải rà soát lại các Thông tư, Quyết định về công bố vùng nước cảng biển, Nội quy cảng biển để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo triển khai đồng bộ khi Bộ luật Hàng hải Việt Nam có hiệu lực vào ngày 01/7/2017.
 

Nguồn: Cục HHVN

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img