Chi bộ Vụ Quản lý doan nghiệp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ hai, 02/10/2017 16:21 GMT+7

Chiều nay (02/10), tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Quản lý doanh nghiệp (QLDN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Tới dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đoàn Huy Khương, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT và các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ QLDN.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ QLDN cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao, góp phần vào thành tích chung của Bộ trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp, được Bộ GTVT và Chính phủ đánh giá cao (cụ thể năm 2015, Vụ Quản lý doanh nghiệp được Chính phủ tặng Cờ thi đua), năm 2016 tập thể Vụ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng năm tập thể Vụ được danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, Chi bộ được Đảng ủy Bộ công nhận Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; trong cả nhiệm kỳ, Vụ có 02 cán bộ, đảng viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và nhiều đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT).

“Công tác tư tưởng chính trị đã được tập thể Chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XII) của Đảng đảm bảo yêu cầu, kế hoạch. Qua đó, đảng viên trong chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tư tưởng, nâng cao sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”, đồng chí Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ QLDN báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng đã được thực hiện tốt, đúng theo Nghị quyết và kế hoạch của Chi Bộ. Quan tâm, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, trong đó có cán bộ nữ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng.

Công tác đoàn thể, dân vận được thực  hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tạo nên tập thể đoàn kết, chan hòa, tương thân, tương ái, luôn thống nhất trong tư duy và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tư tưởng, tình cảm của cán bộ công chức trong Vụ luôn ổn định, không có hiện tượng mất đoàn kết trong nội bộ Vụ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Quản lý doanh nghiệp tiếp tục tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, quan trọng hàng đầu là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diến biến, tự chuyển hóa. Chi bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, tập trung chỉ đạo các cán bộ, công chức, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của giai đoạn 2017 – 2020. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi ủy tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ mới; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ để xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể của nhiệm kỳ và hàng năm để thực hiện.

Để làm được điều này, Chi bộ Vụ QLDN sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2017 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT, trình Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt...

“Tiếp tục học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV, V khóa XII; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW về việc “học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cho công chức. đảng viên trong Vụ, nhằm thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao”, đồng chí Trần Mạnh Hùng nói.

Đồng chí Đỗ Nga Việt phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết: Chi bộ Vụ QLDN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

“ Năm 2015 chúng ta được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2016 được tặng Bằng khen của Chính phủ. Về cá nhân, đảng viên trong Vụ được tặng khen thưởng của Chính phủ. Điều này thể hiện rõ ràng rằng trong nhiệm kỳ vừa qua Vụ đã có tham mưu hết sức tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp”, đồng chí Đỗ Nga Việt nhấn mạnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đỗ Nga Việt cho rằng, Chi bộ Vụ QLDN là Chi bộ rất điển hình, có rất nhiều sáng tạo trong sinh hoạt của Chi bộ. Cụ thể, tổ chức sinh hoạt gắn với các địa danh truyền thống, lịch sử của ngành GTVT; Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5) và Đền ơn đáp nghĩa (vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7)…. Cùng với đó, Vụ QLDN thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế quản trị doanh nghiệp cũng như tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí phải thực hiện chắc chắn và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV, V khóa XII; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW về việc “học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”...

Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đỗ Nga Việt tặng hoa
chúc mừng Chi ủy Vụ Quản lý doanh nghiệp nhiệm kỳ 2017 – 2020

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ QLDN nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Lê Thị Thu Hương - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Đinh Công Minh - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

K.A

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img