Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 07 đảng bộ

Thứ tư, 05/09/2018 15:06 GMT+7

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, của Tỉnh uỷ (Thành uỷ), của Đảng uỷ Bộ GTVT về kế hoạch bàn giao, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 07 đảng bộ các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa.

Cụ thể, ngày 17/7/2018, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 1.

Đại diện Bên giao gồm có đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận có đại diện Tỉnh uỷ Phú Thọ, Thành uỷ Việt Trì, Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 1

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Thành uỷ Việt Trì đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 46 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 16/8/2018, tại Tiền Giang, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 11.

Đại diện Bên giao gồm có đại diện Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có đại diện Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 11.

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 24 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 17/8/2018, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10

Đại diện Bên giao gồm có Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ GTVT, Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ GTVT đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 34 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 21/8/2018, tại Đồng Tháp, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 15.

Đại diện Bên giao gồm có đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có đại diện Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 15.

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 27 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 22/8/2018, tại Cần Thơ, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 12.

Đại diện Bên giao gồm có Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có Thành ủy Thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 12.

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 53 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 23/8/2018, tại An Giang, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên củĐảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13.

Đại diện Bên giao gồm có Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có Đại diện Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang, Đại diện Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13.

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 40 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

* Ngày 24/8/2018, tại Cà Mau, Đảng uỷ Cục Đường thủy nội địa VN đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên củĐảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 14.

Đại diện Bên giao gồm có Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải, Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Đại diện Bên nhận gồm có Đại diện Tỉnh uỷ Cà Mau, Đại diện Đảng ủy Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 14

Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT và Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ GTVT đã ký Biên bản chuyển giao - tiếp nhận  tổng số 44 hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên.

Ông Hoàng Hồng Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cho biết, đến ngày 24/8/2018, việc chuyển giao 07 đảng bộ các Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa đã hoàn thành, tổng số đảng viên đã chuyển đã giao là 268 đảng viên.  

Dưới đây một số hình ảnh Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 07 đảng bộ các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa:

Đ/c Phạm Công Bổng – Phó Bí thư thường trực ĐU Bộ GTVT phát biểu tại
Lễ chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 11

550

Đ/c Đoàn Huy Khương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT (trái)
và đ/c Lê Tấn Sơn – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh
Tiền Giang ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 11

550

Đ/c Phạm Công Bổng – Phó Bí thư thường trực ĐU Bộ GTVT phát biểu
tại Lễ chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 10

550

Đ/c Đoàn Huy Khương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT (trái)
và đ/c Nguyễn Thị Kim Thuý – Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cơ sở
Bộ GTVT ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty cp QLBT ĐTNĐ số 10

550

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuý – Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ
Khối cơ sở Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Công ty cp QLBT ĐTNĐ số 10

550

Đ/c Đào Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức ĐU Bộ GTVT (phải)
và đ/c Lê Thanh Nhã – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp
tỉnh Đồng Tháp ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty CPQLBT ĐTNĐ số 15

550

Đ/c Huỳnh Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp
 tỉnh Đồng Tháp giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 15

550

Đ/c Đào Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức ĐU Bộ GTVT (phải)
và đ/c Đặng Hải Âu – Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TP. Cần Thơ
ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 12

Đ/c Đoàn Huy Khương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT (trái)
và đ/c Lê Hoà An – Trưởng Ban Tổ chức đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh An Giang
ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 13

Đ/c Đoàn Huy Khương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT

Đại diện Đảng uỷ Bộ GTVT và Đại diện Đảng bộ Khối doanh nghiệp
tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 13

Đ/c Đoàn Huy Khương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT

Đ/c Đào Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT (trái)
và đ/c Lưu Văn Hải – Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau
ký biên bản chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 14

Đ/c Đào Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức ĐU Bộ GTVT phát biểu
tại Lễ chuyển giao – tiếp nhận Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 14.

Tuấn Anh

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img