Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Thứ ba, 06/06/2017 15:06 GMT+7
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Ngày 11/5/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và ngày 17/5/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Công văn số 147-CV/BTG về việc triển khai Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ;

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn đến các đảng ủy trực thuộc để chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng, tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức chơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lạo to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng.

Nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) xem tại đây.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img