Nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối liên thông văn bản nội bộ từ Bộ đến các Cục, Tổng cục và các đơn vị trực thuộc

Thứ ba, 02/04/2019 08:59 GMT+7

Văn phòng Bộ GTVT vừa có Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình nhận văn bản qua trục liên thông văn bản quốc gia; xử lý công việc trên môi trường mạng; sử dụng chữ ký số; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ GTVT.

Theo Thông báo, tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc kết nối Trục liên thông văn bản, xử lý công việc trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số
- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá thực trạng hệ thống quản lý văn bản của Bộ và các cơ quan trực thuộc, đề xuất phương án kết nối liên thông văn bản nội bộ từ Bộ đến các Cục, Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, báo cáo Bộ trước 15/4/2019.
- Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị đề xuất những loại văn bản sẽ phát hành có chữ ký số, không sử dụng bản giấy để báo cáo Bộ trưởng quyết định công bố.
- Giao Văn phòng Bộ rà soát, xây dựng quy chế, quy trình tác nghiệp nội bộ để xử lý, lưu trữ văn bản điện tử của Bộ, đề xuất kinh phí thực hiện.
- Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đến năm 2020, nghiên cứu tổng hợp các đề xuất, kiến nghị với Văn phòng Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Giao các Cục, Tổng cục triển khai đánh giá thực trạng việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử tại cơ quan đơn vị mình, xây dựng quy trình nội bộ xử lý, lưu trữ văn bản điện tử; xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai và đề xuất kinh phí thực hiện.
2. Đối với tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đánh giá cao các Cục, Tổng cục có liên quan thời gian vừa qua đã có triển khai bước đầu các quyết định của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các Cục, Tổng cục có liên quan trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và triển khai đúng theo kế hoạch đã xây dựng. Thứ trưởng giao: 

- Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các Cục, Tổng cục liên quan đẩy nhanh việc xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để đến 30/6/2019 đưa vào vận hành hoạt động theo đúng tiến độ. 
- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan tiếp tục rà soát kỹ danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa để tham mưu cho Bộ trưởng có Quyết định công bố. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)