Kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các công tác xây dựng chính phủ điện tử

Thứ ba, 10/09/2019 11:55 GMT+7

Sáng 10/9, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các công tác xây dựng chính phủ điện tử của Bộ GTVT và các Tổng cục, Cục. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Vụ, Tổng cục, Cục, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT tại Nghị quyết 17/NQ-CP  ngày 07/3/2019 (Nghị quyết 17) về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về xây dựng Chính phủ điện tử của các Cục/Tổng cục, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Lê Thanh Tùng cho biết, Bộ GTVT được Chính phủ giao thực hiện 12 nhiệm vụ trong đó có 3 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2019 và 9 nhiệm vụ không đề ra thời hạn hoàn thành cụ thể.

Theo ông Lê Thanh Tùng, một trong ba nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2019 là xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung; hoàn thành trong Quý IV/2019, tiếp tục duy trì, nâng cấp trong giai đoạn 2019-2025, Bộ GTVT đã ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, gồm 172 thủ tục, ban hành quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử và nâng cấp Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT theo mô hình thống nhất, tập trung; tuân thủ các chức năng và bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 9/9/2019 hệ thống của Bộ đã tiếp nhận 2.062 hồ sơ. 

Đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin cũng cho biết thêm, đối với nhiệm vụ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; Tổ công tác giúp việc của Trưởng ban cũng đã được Bộ hoàn thành ngay trong quý 1/2019. Duy chỉ còn nhiệm vụ xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) đến nay vẫn chưa thực hiện được do Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 chưa được Bộ Thông tin và truyền thông ban hành. Đối với 9 nhiệm vụ không đề ra thời hạn hoàn thành cụ thể, hiện Trung tâm CNTT đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Cũng theo báo cáo của Trung tâm CNTT, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 17/NQ-CP, Bộ GTVT cũng đã đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung, triển khai hành kế hoạch kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, đến nay, Trục liên thông văn bản Bộ GTVT đã kết nối với 05 Tổng cục và các cục và thực hiện gửi 445 văn bản điện tử từ Bộ đến các đơn vị (không gửi kèm văn bản giấy), dự kiến đến 30/9 sẽ kết nối thêm 13 đơn vị thuộc Bộ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đang tiếp tục duy trì và cung cấp 310 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ GTVT, các hệ thống DVC tại các Tổng cục, cục, các hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Hiện có 94.403 tài khoản sử dụng (trong đó có 20.579 tài khoản cá nhân, 73.824 tài khoản doanh nghiệp), trong 07 tháng đầu năm 2019 có 375.462 hồ sơ nộp trực tuyến. 

Sau khi nghe lãnh đạo các Tổng cục, Cục báo cáo công tác triển khai thực hiện các công tác xây dựng chính phủ điện tử tại đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng nhìn chung các đã nghiêm túc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử được nâng lên, bước đầu đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn chưa thực sự chủ động triển khai các nhiệm vụ, chưa coi việc xây dựng chính phủ điện tử tại đơn vị, xây dựng các Cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ của chính đơn vị mình, phục vụ chính công tác quản lý nhà nước của đơn vị mình mà vẫn coi đó là là nhiệm vụ của Trung tâm CNTT, của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu thời gian tới lãnh đạo các đơn vị cần tập trung theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng chính phủ điện tử tại các Tổng cục, Cục, coi đây là một nhiệm vụ phải kiểm điểm tại mỗi cuộc họp giao ban của đơn vị. Đối với việc kết nối các hệ thống văn bản, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm CNTT và các đơn vị bám sát vào kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó Trung tâm CNTT cần theo dõi, hướng dẫn công tác triển khai xây dựng chính phủ điện tử tại các đơn vị, đồng thời sớm xây dựng quy chế quản lý hệ thống chính phủ điện tử của Bộ. 

Theo đánh giá của Hội Tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ số ICT Index năm 2019 của Bộ GTVT xếp hạng 13/20 đơn vị (tăng 4 bậc so với năm 2018), trong đó chỉ số: Ứng dụng CNTT: 4/20, Dịch vụ công trực tuyến: 1/20.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)