Trả lời kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ nứt nhà hộ dân do thi công QL1 và QL27, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

Thứ năm, 19/01/2023 09:03 GMT+7

Ngày 18/1/2023, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 619/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Để giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ, bồi thường các hộ dân bị nứt nhà do thi công Quốc lộ 1 và Quốc lộ 27, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT: 

- Đối với việc bồi thường nứt nhà thực hiện bằng nguồn vốn BOT: Chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận thực hiện chuyển tiền bồi thường cho các hộ dân như đã cam kết sẽ chi trả trong quý IV/2022.

- Đối với việc bồi thường nứt nhà thực hiện bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: Chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2, các nhà thầu thi công giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho 386 hộ dân với tổng kinh phí hơn 1,954 tỷ đồng và có giải pháp xử lý các nhà thầu thi công nếu không thực hiện trách nhiệm việc chi trả bồi thường trên.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô sớm hoàn thành việc bồi thường thiệt hại cho 09 hộ dân tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận”. 

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: 

Thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án, Doanh nghiệp dự án BOT, nhà thầu thi công phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tập trung, rà soát để giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ nứt nhà các hộ dân do thi công các Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau: 

(1) Về việc hỗ trợ nứt nhà của các hộ dân do thi công Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận (dự án đầu tư bằng nguồn vốn BOT) 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, Doanh nghiệp dự án, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Doanh nghiệp dự án gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp nguồn kinh phí để hỗ trợ các hộ dân nên chưa thực hiện đúng cam kết (chi trả trong quý IV/2022). Đến nay, Doanh nghiệp dự án đã lập kế hoạch thực hiện việc chi trả theo 02 đợt với thời gian thực hiện hoàn thành: Đợt 1 trước ngày 15/01/2023, đợt 2 trong quý II/2023 (chi tiết theo Văn bản số 428/CV-BOT.NT ngày 14/12/2022 của Doanh nghiệp dự án gửi kèm theo). Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo Doanh nghiệp dự án khẩn trương thực hiện việc chuyển kinh phí đáp ứng tiến độ yêu cầu.  

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Ninh Thuận sau khi nhận được kinh phí khẩn trương tổ chức chi trả ngay cho các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng đối tượng, chính xác theo các Quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; lập hồ sơ thủ tục xác nhận việc chi trả, nhận tiền cho các hộ gia đình, cá nhân và lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

(2) Về việc hỗ trợ nứt nhà của các hộ dân do thi công Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận (dự án đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) 

Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 giải quyết, xử lý. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2, việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn vướng mắc. Do đó, các cơ quan của địa phương, Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu thi công chưa thống nhất phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ. Về nội dung này, Bộ GTVT đã có Văn bản số 1506/BGTVT-CQLXD ngày 18/02/2022 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; trong đó đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp, làm việc với Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm về các nội dung: (i) Rà soát, tổng hợp hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (gồm có Biên bản kiểm tra, xác minh thiệt hại do ảnh hưởng bởi quá trình thi công gây ra; có tính toán xác định khoản tiền phải chi trả hỗ trợ, bồi thường và xác định được trách nhiệm của đơn vị nhà thầu phải bồi thường thiệt hại...) để giải quyết hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị hư hỏng, nứt nhà và công trình xây dựng do thi công các dự án nêu trên gây ra. (ii) Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật không xác định được đơn vị có trách nhiệm bồi thường, đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo cho các hộ dân biết; đồng thời cùng với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ về quy định của pháp luật, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tồn tại một số nội dung chưa được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm cho các hộ dân. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp, làm việc với Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của địa phương để xem xét, giải quyết quyền lợi chính đáng cho các hộ dân theo quy định của pháp luật. 

(3) Về việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị nứt nhà do thi công cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận: Đến nay, Ban Quản lý dự án 8 đã phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các hộ dân và đã được UBND huyện Ninh Sơn xác nhận.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)