Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (03/06/2019)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 782/QĐ-BGTVT ngày 7/5/2019 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Gia Lai: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải (11/04/2019)

Trong 2 ngày (9 và 10/4), Đoàn kiểm cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh do ông Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH (08/04/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Sở GTVT Bắc Ninh: Quyết tâm thực hiện nâng cao thứ hạng chỉ số DDCI (03/04/2019)

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực song trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI), thứ hạng của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hạn chế. Nhìn từ kết quả này, đơn vị xác định các chỉ số thành phần của DDCI cần phải tập trung đẩy mạnh để cải thiện thứ hạng trong năm 2019.

Thuyền ra vào bến thủy nội địa thông qua tin nhắn SMS (01/04/2019)

Đến nay, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đã tiếp nhận và thực hiện 130.796 hồ sơ yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính xác nhận trình báo đường thủy nội địa.

Ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (14/03/2019)

Ngày 21/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa sang giấy chứng nhận chuyên môn (13/03/2019)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo về việc thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ GTVT (01/02/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải".

Phê duyệt Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiêm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT" (30/01/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải ”.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :