Đảng ủy hàng ACV: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

Thứ sáu, 18/05/2018 11:12 GMT+7

Thực hiện chương trình công tác Quý II/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận vưa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Quận Phú Nhuận truyền đạt kiến thức, lý luận chính trị cơ bản cho đảng viên mới

Tham dự lớp bồi dưỡng có 69 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại các Chi bộ thuộc Khối cơ quan Tổng công ty, Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đảng bộ Công ty SASCO, Đảng bộ Công ty SAGS và Cảng vụ hàng không miền Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức từ ngày 14-21/5/2018. Chương trình lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm 10 bài theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 01 buổi tham quan học tập tại Khu di tích địa đạo Củ Chi.

Chương trình nhằm giúp các đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên… Trên cơ sở đó, các đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: ACV

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img