Đảng bộ VEC sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018

Thứ hai, 08/10/2018 09:07 GMT+7

Chiều 05/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC.

Đảng bộ VEC hiện có 253 đảng viên, trong đó có 22 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc, 01 đảng bộ bộ phận (với 5 chi bộ trực thuộc). Ban Chấp hành Đảng bộ VEC gồm 15 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí nữ.

Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tám – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VEC thông qua tại Hội nghị cho biết, 9 tháng qua, Đảng bộ VEC bám sát các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên trong triển khai các hoạt động và đã hoàn thành một số các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt công tác thanh/quyết toán các dự án hoàn thành, công tác rà soát và giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các dự án; công tác quản lý khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả, công tác kiểm soát tải trọng được tăng cường; công tác cán bộ được tập trung giải quyết và khắc phục tồn tại, bảo đảm quy trình được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định…

Đảng ủy VEC có sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện về mọi mặt, tiếp tục có sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp; kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc từ các cấp ủy trực thuộc. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, khắc phục việc kiểm tra hình thức; công tác quản lý cán bộ đảng viên được tăng cường, công tác phát triển đảng được chú trọng cả về chất lượng và số lượng…

Đồng chí Mai Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC yêu cầu

các đảng viên, chi bộ, đảng bộ nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Trên cơ sở các kết quả đạt được và những tồn tại cần giải quyết 9 tháng qua, Đảng bộ VEC đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung hoàn thành thủ tục chuyển giao cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; xây dựng và trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính VEC phù hợp các quy định mới; tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mô hình hoạt động, tái cơ cấu tài chính, nguồn vốn đầu tư, giải ngân các dự án của VEC; xây dựng Đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII; rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD phù hợp tình hình mới… Tiếp tục thủ tục đầu tư Dự án đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai và triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn 2 một số dự án; quản lý khai thác, bảo trì các tuyến cao tốc an toàn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện đầu tư thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc VEC đầu tư, quản lý…

Trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với CBCNV để ổn định tình hình; đồng thời, có các biện pháp cương quyết, cứng rắn với những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ…

Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tiếp tục triển khai trong quý IV/2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VEC Phùng Minh Mỡ, trong 9 tháng đầu năm, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ VEC đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ, với 29 đảng viên được kiểm tra và 21 đảng viên được giám sát; triển khai kiểm tra 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VEC O&M; hoàn thành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác kiểm tra việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI…

Đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc VEC đã triển khai các văn bản của đảng ủy cấp trên, trong đó có Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, thông qua báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Theo đó, qua 2 năm thực hiện, các cấp ủy, chi bộ và đảng viên VEC đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ - “tế bào” của Đảng, xác định đó là một trong những biện pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chủ chốt luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đồng chí Trần Văn Tám – Phó Bí thư Đảng ủy thông qua phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018 của Đảng bộ VEC

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho CBCNV trong quá trình chuyển giao VEC sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, khắc phục tồn tại công tác tổ chức cán bộ, sớm xây dựng kế hoạch tinh gọn bộ máy gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát điều chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD của VEC phù hợp tình hình mới. Công tác này được giao cho Ban KHKD phối hợp Trung tâm Nghiên cứu phát triển đường cao tốc (VEC R&D) và các bộ phận liên quan nghiên cứu để có đề xuất cụ thể.

Tập trung chỉ đạo giải quyết tồn tại các kiến nghị, tố cáo, khiếu kiện từ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Công tác này đòi hỏi vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VEC. Đối với các hành vi vi phạm, cần xử lý theo đúng quy định nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Toàn Đảng bộ và các chi bộ cần triển khai tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật trong phát ngôn và hành vi để chấn chỉnh kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng tới uy tín tập thể…

Đồng chí Bí thư cũng lưu ý đối với Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chặt chẽ công tác hoàn công/quyết toán và giải quyết khiếu kiện, công tác giải ngân các dự án, sớm giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành; công tác an toàn trong khai thác các tuyến đường cao tốc VEC đầu tư, quản lý…

7 giải pháp Đảng ủy VEC đã đề ra nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TW: Nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng chi bộ; Nâng cao chất lượng chi ủy, bí thư chi bộ; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phát huy vai trò đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Văn Hướng

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img