Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ sáu, 02/07/2021 17:20 GMT+7

Chiều 02/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu (mở rộng) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối”.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 05 điểm cầu Bộ GTVT, Ban QLDA 7, Ban QLDA 8, Ban QLDA Mỹ Thuận và Trường Cao đẳng GTVT TW5.

Chủ trì Hội nghị các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT; các đồng chí bí thư, phó bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ và các đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Đào văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-LĐ) toàn Ngành, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trong đó, có một số kết quả nỗi bật về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt, kịp thời. Thực hiện kế hoạch triển khai Luật Quy hoạch, công tác xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia được triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao, là một trong những bộ, ngành đầu tiên trình Hội đồng Thẩm định nhà nước theo kế hoạch. Giải ngân đến hết tháng 6/2021 đạt 40,8% tổng số kế hoạch và đạt 40,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. TNGT 06 tháng tiếp tục giảm cả 03 tiêu chí; sản lượng vận tải hàng hóa 06 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đào Văn Tiến cho biết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời xây dựng và han hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2021. Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy và UBKT đủng ủy đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ điểm cầu Trung ương với 27 điểm cầu trong cả nước với 2.150 cán bộ, đảng viên học tại các điểm cầu trực tuyến trực thuộc Bộ GTVT.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

tại 05 điểm cầu Bộ GTVT, Ban QLDA 7, Ban QLDA 8, Ban QLDA Mỹ Thuận và Trường Cao đẳng GTVT TW5.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT triển khai kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho các tổ chức đảng tại 54 điểm cầu (01 điểm cầu chính là Đảng ủy Bộ; 24 điểm câu kết nối với Đảng ủy Bộ và 29 điểm cầu tiếp nối tại các điểm cầu) với 535 đảng viên tham dự.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ngay từ đâu năm 2021. Toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra” - đồng chí Đào Văn Tiến nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Đào Văn Tiến cho biết tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đồng chí Đào Văn Tiến, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đó là tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; các Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Đảng ủy Bộ tiếp tục lãnh đạo công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, UBKT trực thuộc chủ động triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua và vận động cán bộ, đoàn viên, CCVC-LĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Văn Lâm - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tổng kết đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ĐU, ngày 15/10/2015 của Đảng ủy Bộ GTVT (khóa XVIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GTVT đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020”; đồng chí Lâm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Khuất Việt Hùng - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thông qua Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT về công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2021 -2025; đồng chí Đoàn Huy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối”.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Bộ GTVT, đặc biệt là vài trò của Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng qua.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy GTVT đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ tổ chức các Hội nghị trực tuyến triển khai thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng từ điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động xã hội - từ thiện thiết thực. Bộ GTVT phối hợp cùng với Công đoàn GTVT Việt Nam phát động Chương trình quvên góp Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Hoàn thành việc vận động 7.360 cán bộ, đáng viên của 45/48 tổ chức đảng tham gia ủng hộ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động, với số tiền gần 800 triệu đồng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra

“Ngành GTVT có vai trò hết sức quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngành giao thông là mạch máu của toàn bộ nền kinh tế, do vậy chúng ta cần nêu cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm nhằm góp phần hiện thực hóa việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí tự cường. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT nhận thức đầy đủ và sâu sắc thời cơ, diễn biến hòa bình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2021 đến nay, từ đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp, công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng các cấp” - đồng chí Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2021, với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT.

* Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đoàn Huy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khen thưởng tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối”. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT quyết định tặng Giấy khen cho 06 chi bộ và 07 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối” từ năm 2016 - 2021.

"6 tháng đầu năm 2021, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã kết nạp 122 đảng viên; công nhận 154 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ 148 đảng viên; tiếp nhận 51 đảng viên chuyển đến. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí và 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ hoàn thành kiểm tra 06 đảng bộ, giám sát 02 đảng bộ và cá nhân các đồng chí bi thư cấp ủy. Các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức kiểm tra 134 tổ chức đảng và 715 đảng viên; giám sát 90 tổ chức đảng và 917 đảng viên. y ban kim tra các đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 41 t chức đảng và 96 đảng viên; giám sát 70 tổ chức đảng và 147 đng viên. Tiếp nhận và xử lý 04 đơn thư, xem xét xử lý kỷ luật 06 đảng viên".

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img